หน้าแรก / แพ็คเกจโปรโมชั่น

การตรวจเลือดมารดาหาภาวะเสี่ยงกลุ่มอาการดาวน์ซินโดรมของทารกในครรภ์

การตรวจคัดกรองแบบธรรมดา (HCG+PAPP-A+NT)     

อายุครรภ์ 8-12 สัปดาห์ อัตราการตรวจพบ 70% ราคา 4,500 บาท

 

Quadruple Marker Test และ Ultrasound Normal Screen

อายุครรภ์ 14-28 สัปดาห์ อัตราการตรวจพบ 70% ราคา 4,500 บาท

 

ตรวจคัดกรองแบบพิเศษ Noninvasive Prenatal Testing (NIPT) 

อายุครรภ์ 12-24 สัปดาห์ อัตราการตรวจพบ 98% ราคา 16,500 บาท

โทรหาเราได้ที่

033-050-600

พร้อมบริการทุกวัน 24 ชม.

สมัครรับข่าวสาร

โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา

หากท่านมีข้อคำถาม หรือต้องการให้คำแนะนำ ติชม

สามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่

โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา

88/122-123 หมู่13 ถ.ฉะเชิงเทรา-พนมสารคาม ต.บางตีนเป็ด อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

โทรศัพท์ : 033-050-600 แฟกซ์ : 033-050-690