หน้าแรก / ความรู้สุขภาพ

วัณโรคคืออะไร

วัณโรค(Tuberculosis หรือ TB) คืออะไร

วัณโรคเป็นโรคติดเชื้อทางอากาศ เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย ชื่อว่า ไมโคแบคทีเรียม ทูเบอร์คูโลซิส (Mycobacterium Tuberculosis) โดยทั่วไปแล้วผู้ที่ติดเชื้อวัณโรคมักไม่แสดงอาการใด ๆ แต่ตัวโรคจะดำเนินต่อไป

แบ่งเป็นสามระยะ ได้แก่

- การติดเชื้อระยะแรก (Primary TB Infection)

- การติดเชื้อระยะแฝง (Latent TB Infection)

- ระยะแสดงอาการหรือระยะกำเริบ (Active Disease)

ผู้ที่ติดเชื้อวัณโรคส่วนใหญ่จะอยู่ในระยะแฝง จะยังมีเชื้อวัณโรคอยู่ในร่างกาย แต่ตัวเชื้อจะอยู่นิ่ง ไม่ทำปฏิกิริยาใด ๆ ต่อร่างกาย ผู้ที่ติดเชื้อในระยะนี้จึงไม่มีอาการใดๆ และไม่แพร่เชื้อไปยังผู้อื่น

อาการน่าสงสัยเเป็นวัณโรคปอด

- มีอาการไข้ต่ำๆ ในเวลาบ่ายหรือเย็น

- ไอแห้งๆ และเจ็บหน้าอก

- เหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย

- ผิวหนังซีด เหลือง

- เหงื่อออกตอนกลางคืน

ถ้ามีอาการอย่างน้อย 2 อาการขึ้นไป รีบตรวจหาวัณโรคที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน

การติดเชื้อในระยะแฝงนั้นอาจเปลี่ยนเป็น ระยะกำเริบ ได้ในหลายกรณี เช่น ได้รับเชื้อ มาไม่เกินสองปีมักเป็นการติดเชื้อระยะกำเริบ นอกจากนี้คนที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ ก็มีโอกาสที่ เชื้อวัณโรคจะกำเริบได้ง่ายเช่นกันวัณโรคเกิดได้ในทุกอวัยวะของร่างกาย ซึ่งจะแพร่กระจายการติดเชื้อไปยังอวัยวะอื่นๆวัณโรคนอกปอด เป็นผลมาจากการแพร่ กระจายของการติดเชื้อไปยังอวัยวะอื่นๆ ได้แก่ เยื่อหุ้มปอด ต่อมน้ำเหลือง กระดูกสันหลัง ข้อต่อ ช่องท้อง ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์ ระบบประสาท โพรงจมูก เป็นต้น

ตรวจเจอเร็ว รักษาอย่างถูกวิธี รักษาด้วยยาตรงเวลา ครบกำหนด มีโอกาสหายขาดจากโรควัณโรค ได้มากกว่าร้อยละ 95 ผู้ป่วยที่มีวินัยรับประทานยาอย่างต่อเนื่องนาน 6 เดือน ก็จะหายขาดได้ แต่หากไม่มีวินัยและรับประทานยา ไม่ต่อเนื่อง อาจเกิดการที่เชื้อดื้อยา ส่งผล ให้การรักษายากขึ้นหรือรักษาไม่ได้เลย 

เด็กที่มีอายุน้อยกว่า 7 ปี ควรได้รับวัคซีนบีซีจี ป้องกันวัณโรค

 

โทรหาเราได้ที่

033-050-600

พร้อมบริการทุกวัน 24 ชม.

สมัครรับข่าวสาร

โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา

หากท่านมีข้อคำถาม หรือต้องการให้คำแนะนำ ติชม

สามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่

โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา

88/122-123 หมู่13 ถ.ฉะเชิงเทรา-พนมสารคาม ต.บางตีนเป็ด อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

โทรศัพท์ : 033-050-600 แฟกซ์ : 033-050-690